Zobrazení celé věty v úvodníku

Úvodník článku uříznutý uprostřed věty dost často nedává smysl, proto je vhodnější ho krátit až na konci věty.

Většina návodů na internetu jen upravuje maximální počet znaků nebo slov v úvodníku (excerptu) wordpressového článku, ale neřeší smysluplnost. Tento návod vám ukáže jak excerpt ukončit na konci první věty.

Níže uvedený kód vložte na konec souboru functions.php, který je v adresáři s vaší aktivní šablonou. Pro více informací o functions.php si přečtěte návod na úpravu functions.php. Další možnost je vložení kódu do vlastního pluginu, který nebude závislý na aktivní šabloně.

// Cela veta v excerptu
function wptip_excerpt_length( $length ) { return 40; }
add_filter( 'excerpt_length', 'wptip_excerpt_length', 999 );
function wptip_first_sentence( $string ) {
$sentence = preg_split( '/(\.)\s/', $string, 2, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE );
return $sentence['0'] . $sentence['1'] . $sentence['1'] . $sentence['1'];}
add_filter( 'get_the_excerpt', 'wptip_first_sentence', 10, 1 );

Tento kód rozloží úvodník na celé věty a do excerptu vloží všechny slova dokud nenarazí na tečku. Pokud je první věta ukončena otazníkem, bude následovat ještě druhá věta.

functions.php

Napsat komentář