Nastavení práv ve složce s WordPress instalací

Nastavení práv pro jeden web se provede následujícími příkazy:

chown www-data:www-data -R * # Webový server bude vlastník
find . -type d -exec chmod 755 {} \; # Práva pro adresáře rwxr-xr-x
find . -type f -exec chmod 644 {} \; # Práva pro soubory rw-r--r--

Hromadné nastavení práv pro více instalací WordPressu

Pro více instalací lze použít automatický script.

#!/bin/bash

# Set up a folder to search for WordPress sites (e.g. /var/www)
web_root="/var/www"

# Set the user under which the webserver is running (e.g. www-data)
web_server_user="www-data"

echo "Searchnig WordPress in $web_root"
wordpress_folders=($(find $web_root -type f -name wp-config.php -exec dirname {} \;))

sites_count=${#wordpress_folders[@]}
echo "Found $sites_count sites"


for folder in "${wordpress_folders[@]}"
do
	echo "Setting permissions for $folder"
  # Set ownership and group to web server
  chown -R $web_server_user:$web_server_user $folder

  # Set folders permissions to 755
  find $folder -type d -exec chmod 755 {} \;

  # Set files permissions to 644
  find $folder -type f -exec chmod 644 {} \;

  # Securing wp-config.php file
  chmod 600 $folder/wp-config.php

  # Securing the wp-content folder
  chmod 755 $folder/wp-content
  chmod -R 755 $folder/wp-content/uploads
done

echo "Permissions have been set for all WordPress installations found in $web_root."