Klávesové zkratky ve WordPress

Ať už pracujete na malém notebooku nebo pevném počítači se špičkovou myší, nikdy nebudete pracovat s kurzorem myši tak rychle jako s klávesnicí. V tomto návodu se dozvíte, jak práci s WordPressem pomocí klávesových zkratek skutečně zrychlit.

Výhoda klávesových zkratek je, že pracují se svalovou pamětí. Váš mozek si na ně časem zvykne a ty nejčastější úkoly udělají vaše ruce zcela automaticky bez přemýšlení a zdlouhavého hledání myši.

Označování textu

Aby bylo možné s textem pracovat, je nutné ho nejprve označit. Následující zkratky mají využití nejen ve WordPressu, ale prakticky ve všech textových editorech (včetně Wordu).

Ctrl + šipka = přeskočení celého slova
Shift + šipka = Označení textu ve směru šipky
Shift + Ctrl + šipka = Označení celého slova ve směru šipky
Ctrl + Home = Označení textu od kurzoru až po začátek řádky
Ctrl + End = Označení textu od kurzoru až na konec řádky
Ctrl + A = Označení celého textu
Ctrl + Shift + šipka nahoru/dolů = označení celého odstavce

Všechny tyto zkratky chtějí trochu cviku a nějaký čas, než si to vaše ruce zapamatují, ale věřte, že po čase nebudete chápat, jak jste bez těchto zkratek mohli existovat. Celá věda je v tom, že se ty tyto kombinace kláves musí používat, aby se dostali do vaší svalové paměti. Poté je vše automatické bez ohledu na to, jak složité se to na první pohled zdá.

Formátování textu

Chcete-li nastavit základní formátování jako je tučné písmo nebo kurzíva, můžete použít následující zkratky. Aktivací zkratky začnete psát v daném formátu a jejím opětovným stisknutím se přepne zpět na základní formátování. Stejně tak lze zkratku aplikovat na označený text.

CTRL + B = tučné písmo
CTRL + I = kurzíva
CTRL + U = podtržení
Alt + Shift + číslo = Nastavení řádku jako H nadpis s číslem, které jste ve zkratce použili

Tyto zkratky se hodí každému a není problém si je zapamatovat. Následující kombinace už sice potřebují trochu času k zapamatování, ale stojí to za to.

Vkládání

Alt + Shift + T = Vloží značku pro pokračování textu (konec úvodníku)
Alt + Shift + M = Vložení obrázku
Ctrl + K = Vytvoří odkaz z označeného textu

Zarovnávání

Alt + Shift + R = Zarovnání textu doprava
Alt + Shift + L = Zarovnání textu doleva
Alt + Shift + C = Zarovnání textu na střed
Alt + Shift + U = Seznam s odáržkami
Alt + Shift + O = Číselný seznam

Zkratky pro moderování komentářů

Moderování komentářů může být někdy zdlouhavé a celé to odklikávat na špatné myši notebooku je i celkem otrava.

Aby šlo při práci s komentáři využívat klávesové zkratky, je nutné je povolit v nastavení vašeho uživatelského profilu. Klikněte na Uživatelé > Profil. Zhruba čtvrtá položka v nastavení je „Povolit klávesové zkratky pro schvalování komentářů„.

Povolení klávesových zkratek

Nastavení uložte a následně přejděte do sekce Komentáře, kde lze používat níže uvedené zkratky.

Výběr komentářů

J = Posunutí výběru dolů
K = Posunutí výběru nahoru
X = Výběr více komentářů

Práce s komentáři

A = Schválit komentář
D = Přesunout do koše
U = Neschválit komentář
R = Odepsat na komentář
Q = Editovat
Z = Obnovit nechtěně smazaný komentář

Držením klávesy Shift spolu s výše uvedenými klávesami můžete provádět hromadné akce.

Samozřejmě i u těchto kláves zapamatování nějaký čas zabere, ale jakmile se tak stane, vaše práce bude snadnější a rychlejší. Ano, může vám trvat jen pár vteřin, než se přesunete na myš k formátování nějakého textu, ale ty sekundy se v průběhu času překvapivě hodně nasčítají.

Napsat komentář