Ukončení spuštěného procesu

Tento příkaz vyhledá všechny procesy s názvem PROCES a vynutí jejich ukončení.

Slovo PROCES si samozřejmě změňte na název procesu, který potřebujete ukončit.

FOR /F "tokens=2" %G IN ('tasklist ^| findstr PROCES') DO taskkill /f /t /pid %G

Ukončení procesu s dávkovým souboru

Pokud potřebujete příkaz umístit do spustitelného souboru, je nutné v něm změnit %G na %%G viz kód níže.

FOR /F "tokens=2" %%G IN ('tasklist ^| findstr PROCES') DO taskkill /f /t /pid %%G
Vynucené ukončení procesu

Napsat komentář