Instalace OpenSSH serveru

Instalace OpenSSH serveru do Debian Linux je celkem triviální.

apt update
apt install openssh-server

Přihlášení uživatele root přes SSH

Pokud nutně potřebuje mít povolené vzdálené připojení uživatele root přes OpenSSH, musíte upravit soubor sshd_config, který se nachází v adresáři /etc/ssh/. Hodnotu PermitRootLogin změntě na yes, tedy:

PermitRootLogin yes

Aby se změna konfigurace projevila, je nutné OpenSSH server restartovat.

service sshd restart
Přihlášení root přes SSH

Napsat komentář