.htaccess

Soubor .htaccess upravuje chování webového serveru a dovoluje provádět velmi šikovné vychytávky.

SSL certifikát

Popis SSL certifikátu, certifikačních autorit a návod na získání SSL certifikátu zdarma.

SSH

Popis zabezpečeného komunikačního protokolu SSH (Secure Shell) a vysvětlení šifrovacích klíčů.

FTP

FTP je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě.

WordPress

Základní informace o redakčním systému WordPress.