Spuštění php scriptu jako www-data

Některé složitější webové aplikace potřebují při upgradu vykonat hodně změn a nedoporučují takový proces spouštět skrz webový prohlížeč, ale navrhují spuštění procesu přes terminál přímo na serveru.

Jak ale spustit nějaký PHP script jako uživatel www-data (webový server)?

V následujícím příkazu nahraďte „/CESTA/k-souboru“ vašim PHP scriptem.

su - www-data -s /bin/bash -c 'php /CESTA/k-souboru'

Napsat komentář