Navýšení PHP upload limitu

Nahráváte na web velké soubory? Někdy výchozí limit velikosti nahrávaného souboru nestačí a je třeba jej zvýšit. Tento návod vám poradí pár triků.

Zjištění maximálního limitu pro upload

Abychom vyloučili jiný důvod případné chyby při nahrávání souboru, je dobré si zjistit ten aktuální. Může se totiž lišit hosting od hostingu. K zobrazení vašeho aktuálního limitu stačí kliknout ve WordPressové administraci na Média a Nahrát soubor. V našem případě je limit 256 MB.

Navýšení upload limitu

Zvýšení maximálního PHP upload limitu

Je několik způsobů jak PHP upload limit navýšit. Všechny ale nemusí fungovat u každého hostingu. Následující způsob pomocí úpravy souboru .htaccess by měl fungovat u většiny hostingů.

První krok je připojení se k serveru pomocí FTP klienta a přístupových údajů k vašemu hostingu. V základním adresáři webu se nachází soubor .htaccess, který je ale v některých programech skrytý. Informace o zobrazení .htaccess zde.

V dalším kroku už stačí soubor .htaccess editovat a přidat do něj následující řádky. První dvě řádky zvyšují velikost nahrávaného souboru na 64 MB. Další dva řádky nastavují maximální dobu běhu PHP kódu na 300 sekund. Pokud potřebujete vyšší hodnoty, přepište 64 na požadovanou hodnotu.

Navýšení limitu pomocí PHP.ini

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

V případě že nemáte přístup k souboru .htaccess, můžete zkusit editovat soubor php.ini. Pokud neexistuje, vytvořte ho v základní složce hostingu. Do souboru vložte následující řádky.

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300