Změna portu webové administrace v Ubiquiti zařízení přes SSH

Pokud se na webovou administraci zařízení od Ubiquiti (například Nanostation) nelze dostat přes výchozí TCP port 80, lze tento port změnit pomocí SSH na něco jiného.

Do této situace se lze snadno dostat například díky nepromyšlenému forwardování portů. Řešení naštěstí není složité.

Připojení přes SSH

Nejprve je nutné zařízení otevřít přes SSH. K tomu je ideální program Putty.

V Putty zadejte IP adresu UBNT zařízení, vložte přihlašovací údaje a připojte se.

Editace konfiguračního souboru

Další krokem je otevření souboru /tmp/system.cfg pomocí Vi editoru.

vi /tmp/system.cfg

V editoru stiskněte klávesu Insert a najděte následující řádky, na kterých je možné upravit číslo požadovaného portu.

httpd.port=80
httpd.https.port=443

Pro uložení stiskněte klávesu ESC a následně : x pro uložení a ukončení editace. Lze použít i : w a následně : q.

Zavedení nové konfigurace

Nová konfigurace se v Ubiquiti zařízení použije následujícím příkazem.

cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w

Reboot

Zbývá už jen zařízení rebootovat.

reboot

Napsat komentář