Online nástroje

IP kalkulačka

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IP adres v IPv4 a IPv6 síti.

Zobrazení IP adresy

Detekce vaší veřejné IP adresy a dalších parametrů zařízení.

HTTP přesměrování

Výpis všech HTTP přesměrování se zobrazením vrácených status kódů.

DNS záznamy

Zobrazení A, AAAA, MX, NS, TXT a SOA DNS záznamů dle zadané domény.

Validace XML feedu

Jednoduchý validátor XML feedu podle zadané URL.

Výběr a míchání barev

Nástroj pro míchání barev a zobrazení jejího HTML a RGB zápisu pro použití na webu.

Převod RGB a #HTML

Nástroj pro převod barevých kódů mezi HTML deklarací a RGB.

Převod HEX / DEC

Převod hexadecimálního čísla na decimální a opačně.

Převod do Base64

Převedení zadaného textu do Base64 nebo z Base64 zpět.

Sekundy na HH:MM:SS

Převod sekund na čas v běžném formátu a opačně.

Výdrž baterie/UPS

Online kalkulačka pro výpočet výdrže baterie či UPS se zadanou zátěží.

Blowfish hash

Výpočet hashe ze zadaného textu algoritmem Blowfish.

SHA-512 hash

Výpočet hashe ze zadaného textu algoritmem SHA-512.

SHA-256 hash

Výpočet hashe ze zadaného textu algoritmem SHA-256.

SHA-1 hash

Výpočet hashe ze zadaného textu algoritmem SHA-1.

MD5 hash

Výpočet hashe ze zadaného textu algoritmem MD5.