Logická podmínka IF

Podmíněné větvení scriptu se provádí na základě výsledků logického výrazu – podmínky IF. Podmíněný příkaz IF umožňuje větvit script na dvě části – do a else v případě nesplnění podmínky.

Syntaxe IF

:if ( x = 1) do={ :put "Podminka splnena" } else={ :put "Podminka nesplnena" }

Zroj

wiki.mikrotik.com

Podmínka IF

Napsat komentář