IP kalkulačka

Kalkulátor dle IP adresy a masky podsítě či CIDR zápisu provede výpočet pro třídu, broadcast, rozsah použitelných IP adres a velikost IPv4 adresního prostoru.

IP & maska nebo CIDR:   

Adresa:00000000.00000000.00000000.00000000
Maska:0.0.0.0 = 000000000.00000000.00000000.00000000
Wildcard:255.255.255.25511111111.11111111.11111111.11111111
Network:0.0.0.000000000.00000000.00000000.00000000(Class A)
Broadcast:255.255.255.25511111111.11111111.11111111.11111111
První host:0.0.0.100000000.00000000.00000000.00000001
Poslední host:255.255.255.25411111111.11111111.11111111.11111110
Hostů/sítí:4294967294

Do IP kalkulačky je možné vložit IP adresu následovanou maskou sítě, nebo CIDR notaci. Např:

  • 192.168.1.1 255.255.255.0
  • 10.0.0.1/24

Pojmy ve výpočtu IP

Maska sítě

Maska sítě určuje rozdělení počítačové sítě do podsítí (anglicky subnets). Maska sítě zapsaná v binárním tvaru má zleva samé jedničky až do místa, kde končí číslo sítě a na místě části pro číslo síťového rozhraní jsou samé nuly. Pomocí masky sítě router rozhoduje o směrování (anglicky routing) IP datagramů.

CIDR notace

Classless Inter-Domain Routing – Maska sítě zapsaná zkrácenou formou, ve které se zapisuje jako dekadické číslo za lomítkem za posledním oktetem IP adresy a číslo udává počet jedniček zleva v binárním zápisu masky.

Class

Třídy IP adres definují délku masky sítě podle prvních několika bitů samotné IP adresy. Původní návrh IPv4 předpokládal rozdělení adresy na síťovou a lokální část fixní, prvních osm bitů adresy určovalo síť, zbytek pak stroj v síti. Sítí tudíž mohlo být nejvýše 256 (v každé však mohlo být přes 16 milionů stanic), s nástupem lokálních sítí tento systém přestal být použitelný. Přijaté řešení spočívalo v zavedení tříd adres, třídy A pro malý počet velkých sítí, třídy B pro střední počet středních sítí a třídy C pro velký počet malých sítí.

Broadcast

Rozsah IP adres použitý v síti obsahuje IP adresu sítě, rozsah použitelných adres a IP adresu broadcastu. Odchozí paket, který je adresován na broadcast, je přijat všemi zařízeními v dané podsíti.

Napsat komentář