Google Fonts

Společnost Google nabízí zdarma rozsáhlou sbírku fontů, které lze bezplatně používat na jakémkoliv webu.

Margin vs. padding

Všímám si, že si lidé často pletou rozdíl mezi margin a padding. Tohle vysvětlení pochopí každý.

Relativní posunutí

Posunutí entity pomocí CSS např o 10 bodů dolů lze provést podle následujícího návodu.