Google Fonts

Google Fonts

Společnost Google nabízí zdarma rozsáhlou sbírku fontů, které lze bezplatně používat na jakémkoliv webu.

Margin vs. padding

Vysvětlení margin a padding

Všímám si, že si lidé často pletou rozdíl mezi margin a padding. Tohle vysvětlení pochopí každý.